fitstudioENERGY.czCvičení pro děti

Kroužky, které nabízíme jsou vhodné pro děti od 1,5 do cca 13 let. Všechny kroužky jsou zaměřeny na rozvoj dětské motoriky a také na to, abychom:

 • posílili jejich hladkého svalstvo pro správné držení těla
 • spálili přebytečné kalorie a tím kompenzovali jejich touhu po sladkostech
 • je trošku utahali, aby byl doma klid ;-)

 

Upozornění: do kroužků je možné se hlásit po celý rok!

 

Aktuální nabídka kroužků

Jak kroužek probíhá?

Všechny kroužky vychází z rámcových osnov tak, jak jsou popsány ve vedlejším sloupci. Konkrétní hodiny jsou však vždy přizpůsobeny aktuálním podmínkám (počet dětí, jejich nálada atd.) a to tak, aby se naši malí zákaznici cítili co nejlépe a dosáhli co největších pokroků.

Kroužky jsou vedeny zkušenými instruktorkami s dlouholetou praxí.

Co na sebe?

Pohodlné (sportovní) oblečení, které nebude bránit v pohybu. Děti budou většinu času hýbat, tak není potřeba to přehánět ani s počtem vrstev.
Děti by měly mít sportovní sálovou obuv. U těch nejmenších postačí běžné cvičky či bačkůrky na přezku.


Kdy?

Kroužky se konají vždy 1x týdně po celý školní rok (tj. 10 měsíců).
Přesné dny a hodiny kdy budou kroužky probíhat se stanovují vždy během prvních dvou týdnů nového školního roku (tj. září).

Aktuální rozvrhy dětských kroužků naleznete zde

Za kolik?

Zápisné pro všechny dětské kroužky se hradí na každé pololetí zvlášť a to vždy na jeho začátku.

Aktuální ceny kroužků naleznete v našem ceníku.

Cvičení rodičů s dětmi

 • Cílem je rozvoj dětské motoriky zábavnou formou
 • Doporučený věk: 1,5 - 3 roky
 • Kapacita kroužku: 10 - 15 dětí
 • Kde: Prokopa Velikého
 • Délka: 45 minut
 • Průběh: hodina je rozdělena do několika "cvičebních bloků", které se střídají s "odpočinkovými bloky", kde se děli učí poznávat barvy, různá říkadla atd. Ve cvičebních blocích skáčeme na velkých míčích, postavíme si opičí dráhu, používáme prolézačky atp.
 • Přítomnost rodičů: vzhledem k nízkému věku našich klientů je jejich přítomnost nutná

Cvičení pro děti - aerobic

 • Děti se učí základní aerobikové a step-aerobikové prvky a choreografie
 • Doporučený věk: 3-5 let  (kat. I), 6-10 let (kat. II)
 • Kapacita kroužku: 10 - 15 dětí
 • Kde: Prokopa Velikého
 • Délka: 45 minut
 • Průběh (kat. I): Po rozcvičce se věnujeme nácviku jednoduchých aerobikových prvků. Nácvik je prokládán jednoduchými sportovními hrami. Na závěr se protáhneme a zkoušíme provazy, rozštěpy a placky
 • Průběh (kat. II): Je podobný tréninku těch mladších, s tím rozdílem, že se věnujeme nácviku složitejších aerobikových choreografií a již se nevěnujeme hrám
 • Přítomnost rodičů: rodiče mohou zůstat a dívat se, ale nedoporučujeme to (vedeme tímto děti k samostatnosti)

Cvičení pro děti - závodní aerobic (Závodka)

 • Zaměření je podobné jako u kroužku "Cvičení pro děti - aerobik". Děti z obou kroužků mají dokonce některé z hodin společné
 • Hlavním rozdílem je, že se děti účastní závodů a různých vystoupení
 • Děti jsou rozděleny do dvou soutěžních kategorií podle věku: mladší (cca 4 - 6 let) a starší (cca 10 - 12 let)
 • Očekává se, že děti budou trénovat více jak 1x týdně
 • Zařazení dítěte do tohoto kroužku je třeba nejprve konzultovat s trenérkou

Zumba pro děti

 • Cílem je rozvoj dětské motoriky
 • Doporučený věk: 6 - 13 let
 • Kapacita kroužku: 15 - 20 dětí
 • Kde: Prokopa Velikého
 • Délka: 45 minut
 • Průběh: Po krátké rozcvičce se za zvuku veselých latinsko-amerických rytmů vrhneme do nácviku Zumba kroků a vydržíme u toho až do konce hodiny. Jen občas uděláme krátkou pauzu na doplnění tekutin. Na úplný závěr se krátce protáhneme. (Tento kroužek je velmi podobný tomu, co cvičí dospělí.)
 • Přítomnost rodičů: ne