Pro veřejnost
Děti

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi

Nabízíme cvičení pro různé věkové skupiny: 6-12 měsíců, 1 – 2 roky, 2-3 roky. Zařazení do skupiny je individuální, záleží na dovednostech dítěte. Vždy je nutná domluva s lektorkou.

Děti rozvijí pohybové dovednosti s využitím různého náčiní, při nácviku básniček rozvijí své řečové dovednosti. V každé lekci jsou zařazené řízené aktivity, kde se děti učí naslouchat, vnímat a spolupracovat. Součástí lekce je také překážková dráha, kdy mají děti prostor pro rozvoj pohybových dovedností s využitím různého nářadí. V našich lekcích kladem důraz na podporu socializace dětí, která je pro tuto vývojovou fázi dětí velmi důležitá.

Přípravka

Přípravka

Skupina pro začínající děti (holky i kluky) ve věku 3-5 let.

Všeobecná sportovní průprava, cvičení s hudbou, gymnastická průprava, rozvoj pohybové paměti, cvičení s náčiním, překážkové dráhy.

Trénink 1x týdně.

Děti do této skupiny přijímáme v průběhu celého roku (individuální domluva s trenérem).

Šikovné a snaživé děti můžou být přesunuté do závodní přípravky.